• Helo, sut alla i eich helpu chi?Kelly
 • Polisi Preifatrwydd

  Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.Trwy ddefnyddiohttp://www.star-union.net/   (y “Safle”) rydych yn cydsynio i storio, prosesu, trosglwyddo a datgelu eich gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn y polisi preifatrwydd hwn.

  Casgliad

  Gallwch bori'r Wefan hon heb ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun.Fodd bynnag, i dderbyn hysbysiadau, diweddariadau neu ofyn am wybodaeth ychwanegol amhttp://www.star-union.net/  neu'r Wefan hon, efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

  enw, gwybodaeth gyswllt, cyfeiriad e-bost, ID cwmni a defnyddiwr; gohebiaeth a anfonwyd atom neu gennym ni; unrhyw wybodaeth ychwanegol y dewiswch ei darparu;a gwybodaeth arall o'ch rhyngweithio â'n Gwefan, gwasanaethau, cynnwys a hysbysebu, gan gynnwys gwybodaeth gyfrifiadurol a chysylltiadau, ystadegau ar olygfeydd tudalennau, traffig i'r Wefan ac oddi yno, data hysbysebion, cyfeiriad IP a gwybodaeth log gwe safonol.

  Os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth bersonol i ni, rydych yn cydsynio i drosglwyddo a storio'r wybodaeth honno ar ein gweinyddion yn yr Unol Daleithiau.

  Defnydd

  Rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i ddarparu'r gwasanaethau rydych chi'n gofyn amdanyn nhw, i gyfathrebu â chi, i ddatrys problemau, i addasu eich profiad, i roi gwybod i chi am ein gwasanaethau a diweddariadau Gwefan a mesur diddordeb yn ein gwefannau a'n gwasanaethau.

  Datgeliad

  Nid ydym yn gwerthu nac yn rhentu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata heb eich caniatâd penodol.Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i ymateb i ofynion cyfreithiol, gorfodi ein polisïau, ymateb i honiadau bod postiad neu gynnwys arall yn torri hawliau eraill, neu amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch unrhyw un.Bydd gwybodaeth o'r fath yn cael ei datgelu yn unol â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol.Efallai y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth bersonol gyda darparwyr gwasanaeth sy'n helpu gyda'n gweithrediadau busnes, a gydag aelodau o'n teulu corfforaethol, a all ddarparu cynnwys a gwasanaethau ar y cyd a helpu i ganfod ac atal gweithredoedd a allai fod yn anghyfreithlon.Pe baem yn bwriadu uno neu gael ein caffael gan endid busnes arall, mae'n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol gyda'r cwmni arall a bydd yn ofynnol i'r endid cyfun newydd ddilyn y polisi preifatrwydd hwn mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol.

  Mynediad

  Gallwch weld neu ddiweddaru’r wybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn:info@star-union.netRydym yn trin gwybodaeth fel ased y mae'n rhaid ei ddiogelu ac yn defnyddio llawer o offer i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad a datgeliad anawdurdodedig.Fodd bynnag, fel y gwyddoch fwy na thebyg, gall trydydd partïon ryng-gipio neu gael mynediad anghyfreithlon at drosglwyddiadau neu gyfathrebiadau preifat.Felly, er ein bod yn gweithio'n galed iawn i amddiffyn eich preifatrwydd, nid ydym yn addo, ac ni ddylech ddisgwyl y bydd eich gwybodaeth bersonol neu gyfathrebiadau preifat bob amser yn aros yn breifat.

  Cyffredinol

  Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi hwn unrhyw bryd drwy bostio telerau diwygiedig ar y wefan hon.Daw'r holl delerau diwygiedig i rym yn awtomatig 30 diwrnod ar ôl iddynt gael eu postio i ddechrau ar y wefan.Ar gyfer cwestiynau am y polisi hwn, anfonwch e-bost atom.


  AM GWMNI

  Y cwmni rhannau cyntaf a'r unig gwmni sydd â labordy CNAS yn niwydiant dwy rownd Tsieina
  tanysgrifio

  categori cynnyrch

  cysylltwch â ni

  • Yr Almaen: Am Sägewerk 155124 Mainz Yr Almaen Tsieina: Parth Diwydiannol Meicheng, Dinas Jiande, Hangzhou, Talaith Zhejiang
  • +86-0571-58319944
  • info@star-union.net